Tour Nhật Bản

  TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA THU

  Điểm khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  Điểm đến: TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - KANSAI
  Lịch trình: 6 NGÀY 5 ĐÊM
  Khởi hành: 24,31/10; 07,14/11; 12/12/2024

  30,900,000 đ

  TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA THU TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm Được biết đến với cái tên “Đất nước mặt…

  TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA THU

  6 NGÀY 5 ĐÊM

  Điểm đến: TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - KANSAI

  27/4

  Thành phố Hồ Chí Minh

  30,900,000 đ

   TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA THU TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm Được biết đến với cái tên “Đất nước mặt…

  TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA LAVENDER

  Điểm khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  Điểm đến: TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - KANSAI
  Lịch trình: 6 NGÀY 5 ĐÊM
  Khởi hành: 04,25/07/2024

  28,900,000 đ

  CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA LAVENDER TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm Hàng Không: Vietjet Air Mặc dù hoa…

  TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA LAVENDER

  6 NGÀY 5 ĐÊM

  Điểm đến: TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - KANSAI

  27/4

  Thành phố Hồ Chí Minh

  28,900,000 đ

   CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA LAVENDER TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm Hàng Không: Vietjet Air Mặc dù hoa…

  TOUR DU LỊCH HÈ NHẬT BẢN 2024

  Điểm khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  Điểm đến: TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - KANSAI
  Lịch trình: 6 NGÀY 5 ĐÊM
  Khởi hành: Tháng 5,7,8,9,10,11,12/2024

  27,900,000 đ

  TOUR DU LỊCH MÙA HÈ NHẬT BẢN 2024 TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm Hàng Không: Vietjet Air Được biết đến với…

  TOUR DU LỊCH HÈ NHẬT BẢN 2024

  6 NGÀY 5 ĐÊM

  Điểm đến: TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - KANSAI

  27/4

  Thành phố Hồ Chí Minh

  27,900,000 đ

   TOUR DU LỊCH MÙA HÈ NHẬT BẢN 2024 TOKYO – ODAIBA – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm Hàng Không: Vietjet Air Được biết đến với…

  TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA HƯỚNG DƯƠNG

  Điểm khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  Điểm đến: TOKYO – PHÚ SỸ – NAGOYA - KYOTO - KANSAI
  Lịch trình: 6 NGÀY 5 ĐÊM
  Khởi hành: 11,18/07/2024

  28,900,000 đ

  CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA HƯỚNG DƯƠNG TOKYO – PHÚ SỸ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm Hàng Không: Vietjet Air Mặc dù hoa anh đào…

  TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA HƯỚNG DƯƠNG

  6 NGÀY 5 ĐÊM

  Điểm đến: TOKYO – PHÚ SỸ – NAGOYA - KYOTO - KANSAI

  27/4

  Thành phố Hồ Chí Minh

  28,900,000 đ

   CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA HƯỚNG DƯƠNG TOKYO – PHÚ SỸ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm Hàng Không: Vietjet Air Mặc dù hoa anh đào…

  TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA LÁ NGÂN HẠNH

  Điểm khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  Điểm đến: TOKYO – PHÚ SỸ – NAGOYA - KYOTO - KANSAI
  Lịch trình: 6 NGÀY 5 ĐÊM
  Khởi hành: 21/11/2024; 28/11/2024; 05/12/2024

  30,900,000 đ

  CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA LÁ NGÂN HẠNH TOKYO – PHÚ SỸ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm Hàng Không: Vietjet Air Mặc dù ngắm lá đỏ…

  TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA LÁ NGÂN HẠNH

  6 NGÀY 5 ĐÊM

  Điểm đến: TOKYO – PHÚ SỸ – NAGOYA - KYOTO - KANSAI

  27/4

  Thành phố Hồ Chí Minh

  30,900,000 đ

   CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA LÁ NGÂN HẠNH TOKYO – PHÚ SỸ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm Hàng Không: Vietjet Air Mặc dù ngắm lá đỏ…

  TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA CẨM TÚ CẦU

  Điểm khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  Điểm đến: TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - KANSAI
  Lịch trình: 6 NGÀY 5 ĐÊM
  Khởi hành: 06,13,20,27/06/2024

  27,900,000 đ

  CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA CẨM TÚ CẦU TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI  Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm Hàng Không: Vietjet Air Mặc dù hoa…

  TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA CẨM TÚ CẦU

  6 NGÀY 5 ĐÊM

  Điểm đến: TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - KANSAI

  27/4

  Thành phố Hồ Chí Minh

  27,900,000 đ

   CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA CẨM TÚ CẦU TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI  Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm Hàng Không: Vietjet Air Mặc dù hoa…

  TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA TỬ ĐẰNG

  Điểm khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  Điểm đến: TOKYO – PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - KANSAI
  Lịch trình: 6 NGÀY 5 ĐÊM
  Khởi hành: 25/04/2024

  32,900,000 đ

  CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA TỬ ĐẰNG TOKYO – PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm Hàng Không: Vietjet Air Mặc dù hoa anh đào…

  TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA TỬ ĐẰNG

  6 NGÀY 5 ĐÊM

  Điểm đến: TOKYO – PHÚ SĨ – NAGOYA - KYOTO - KANSAI

  27/4

  Thành phố Hồ Chí Minh

  32,900,000 đ

   CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA TỬ ĐẰNG TOKYO – PHÚ SĨ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm Hàng Không: Vietjet Air Mặc dù hoa anh đào…

  TOUR NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO (BAY VIETJET AIR)

  Điểm khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  Điểm đến: TOKYO – PHÚ SỸ – NAGOYA - KYOTO - KANSAI
  Lịch trình: 6 NGÀY 5 ĐÊM
  Khởi hành: 04/04/2024; 11/04/2024

  32,900,000 đ

  TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO TOKYO – PHÚ SỸ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm Hàng Không: Vietjet Air Du lịch Nhật Bản vào mùa…

  TOUR NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO (BAY VIETJET AIR)

  6 NGÀY 5 ĐÊM

  Điểm đến: TOKYO – PHÚ SỸ – NAGOYA - KYOTO - KANSAI

  27/4

  Thành phố Hồ Chí Minh

  32,900,000 đ

   TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO TOKYO – PHÚ SỸ – NAGOYA – KYOTO – KANSAI Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm Hàng Không: Vietjet Air Du lịch Nhật Bản vào mùa…

  TOUR NGẮM HOA ANH ĐÀO NHẬT BẢN THÁNG 4

  Điểm khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  Điểm đến: Tokyo – Hakone – Yamanashi – FuJi – Nagoya – Osaka
  Lịch trình: 6 NGÀY 5 ĐÊM
  Khởi hành: Tháng 04: 02, 04

  38,800,000 đ

  • Tham quan tour Cung Đường Vàng Nhật Bản từ Tokyo đến Osaka;
  • Trải nghiệm đi tàu Shinkansen siêu tốc;
  • Trải nghiệm mặc đồ Yukata, tắm Onsen truyền thống Nhật Bản;
  • Du thuyền dạo quanh hồ Aishi;
  • Ngắm hoa Sakura Season: Giữa cuối tháng 3 và đầu tháng 4 hàng năm;
  • Thưởng thức các món ăn nổi tiếng ở Nhật như: Shabu shabu, mì Udong, BBQ…
  • Thưởng thức trứng đen trường thọ tại thung lũng Owakudani
  • Trải nghiệm dịch vụ bay theo hãng hàng không Vietnam airlines 5*;
  • Tặng SIM du lịch 4G thỏa sức lướt Facebook & gọi Zalo, lướt web…

  TOUR NGẮM HOA ANH ĐÀO NHẬT BẢN THÁNG 4

  6 NGÀY 5 ĐÊM

  Điểm đến: Tokyo – Hakone – Yamanashi – FuJi – Nagoya – Osaka

  27/4

  Thành phố Hồ Chí Minh

  38,800,000 đ

   • Tham quan tour Cung Đường Vàng Nhật Bản từ Tokyo đến Osaka;
   • Trải nghiệm đi tàu Shinkansen siêu tốc;
   • Trải nghiệm mặc đồ Yukata, tắm Onsen truyền thống Nhật Bản;
   • Du thuyền dạo quanh hồ Aishi;
   • Ngắm hoa Sakura Season: Giữa cuối tháng 3 và đầu tháng 4 hàng năm;
   • Thưởng thức các món ăn nổi tiếng ở Nhật như: Shabu shabu, mì Udong, BBQ…
   • Thưởng thức trứng đen trường thọ tại thung lũng Owakudani
   • Trải nghiệm dịch vụ bay theo hãng hàng không Vietnam airlines 5*;
   • Tặng SIM du lịch 4G thỏa sức lướt Facebook & gọi Zalo, lướt web…

  TOUR NGẮM HOA ANH ĐÀO NHẬT BẢN THÁNG 3

  Điểm khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  Điểm đến: Osaka – Kobe – Kyoto – Fuji – Tokyo
  Lịch trình: 6 NGÀY 5 ĐÊM
  Khởi hành: Tháng 03: 19, 26, 29

  38,800,000 đ

  • Tham quan tour Cung Đường Vàng Nhật Bản từ Osaka đến Tokyo;
  • Thuởng thức món thịt bò Kobe trứ danh trên toàn thế giới;
  • Trải nghiệm đi tàu Shinkansen siêu tốc;
  • Tham quan các điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng ở Osaka/ Kyoto & Tokyo;
  • Tham quan rừng tre Arashiyama;
  • Trải nghiệm mặc đồ Yukata, tắm Onsen truyền thống Nhật Bản;
  • Du thuyền ngắm cảnh đẹp Nhật Bản tại tỉnh Yamanashi;
  • Ngắm hoa Sakura Season: Giữa cuối tháng 3 và đầu tháng 4 hàng năm;
  • Thưởng thức các món ăn nổi tiếng ở Nhật như: Shabu shabu, mì Udong, BBQ…
  • Trải nghiệm dịch vụ bay theo hãng hàng không Vietnam airlines 5*;
  • Tặng SIM du lịch 4G thỏa sức lướt Facebook & gọi Zalo, lướt web…

  TOUR NGẮM HOA ANH ĐÀO NHẬT BẢN THÁNG 3

  6 NGÀY 5 ĐÊM

  Điểm đến: Osaka – Kobe – Kyoto – Fuji – Tokyo

  27/4

  Thành phố Hồ Chí Minh

  38,800,000 đ

   • Tham quan tour Cung Đường Vàng Nhật Bản từ Osaka đến Tokyo;
   • Thuởng thức món thịt bò Kobe trứ danh trên toàn thế giới;
   • Trải nghiệm đi tàu Shinkansen siêu tốc;
   • Tham quan các điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng ở Osaka/ Kyoto & Tokyo;
   • Tham quan rừng tre Arashiyama;
   • Trải nghiệm mặc đồ Yukata, tắm Onsen truyền thống Nhật Bản;
   • Du thuyền ngắm cảnh đẹp Nhật Bản tại tỉnh Yamanashi;
   • Ngắm hoa Sakura Season: Giữa cuối tháng 3 và đầu tháng 4 hàng năm;
   • Thưởng thức các món ăn nổi tiếng ở Nhật như: Shabu shabu, mì Udong, BBQ…
   • Trải nghiệm dịch vụ bay theo hãng hàng không Vietnam airlines 5*;
   • Tặng SIM du lịch 4G thỏa sức lướt Facebook & gọi Zalo, lướt web…

  TOUR NHẬT M3 TẾT NGUYÊN ĐÁN – LỄ VALENTINE – NGẮM KAWAZU SAKURA

  Điểm khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  Lịch trình: 6 NGÀY 5 ĐÊM
  Khởi hành: 12/02/2024

  42,800,000 đ

  • Tham quan tour Cung Đường Vàng Nhật Bản từ Tokyo đến Osaka;
  • Du thuyền trên hồ Ashi ngắm cảnh giao mùa sang xuân;
  • Thưởng thức món ăn nổi tiếng Thịt Bò Kobe;
  • Trải nghiệm đi tàu Shinkansen siêu tốc;
  • Tham quan rừng tre Arashiyama;
  • Tham quan đền ngàn cột Fushimi Inari Shrine:
  • Trải nghiệm mặc đồ Yukata, tắm Onsen truyền thống Nhật Bản;
  • Du thuyền ngắm cảnh đẹp Nhật Bản tại tỉnh Yamanashi;
  • Ngắm hoa Kawazu Sakura: Tháng 2 hàng năm;
  • Ngắm hoa Sakura Season: Giữa cuối tháng 3 và đầu tháng 4 hàng năm;
  • Thưởng thức các món ăn nổi tiếng ở Nhật như: Shabu shabu, mì Udon, BBQ…

  TOUR NHẬT M3 TẾT NGUYÊN ĐÁN – LỄ VALENTINE – NGẮM KAWAZU SAKURA

  6 NGÀY 5 ĐÊM

  27/4

  Thành phố Hồ Chí Minh

  42,800,000 đ

   • Tham quan tour Cung Đường Vàng Nhật Bản từ Tokyo đến Osaka;
   • Du thuyền trên hồ Ashi ngắm cảnh giao mùa sang xuân;
   • Thưởng thức món ăn nổi tiếng Thịt Bò Kobe;
   • Trải nghiệm đi tàu Shinkansen siêu tốc;
   • Tham quan rừng tre Arashiyama;
   • Tham quan đền ngàn cột Fushimi Inari Shrine:
   • Trải nghiệm mặc đồ Yukata, tắm Onsen truyền thống Nhật Bản;
   • Du thuyền ngắm cảnh đẹp Nhật Bản tại tỉnh Yamanashi;
   • Ngắm hoa Kawazu Sakura: Tháng 2 hàng năm;
   • Ngắm hoa Sakura Season: Giữa cuối tháng 3 và đầu tháng 4 hàng năm;
   • Thưởng thức các món ăn nổi tiếng ở Nhật như: Shabu shabu, mì Udon, BBQ…

  TOUR NHẬT M3 TẾT NGUYÊN ĐÁN – TRƯỢT TUYẾT – NGẮM HOA ANH ĐÀO

  Điểm khởi hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  Điểm đến: TOKYO – FUJI – TOYOHASHI – KYOTO – OSAKA – KOBE
  Lịch trình: 7 NGÀY 6 ĐÊM
  Khởi hành: 12/02/2024

  42,800,000 đ

  • Tham quan các điểm nổi tiếng nhất ở Nhật Bản từ Tokyo đến vùng Osaka;
  • Ngắm hoa đào/ hoa mơ nở sớm (KAWAZU- SAKURA)
  • Trượt tuyết tại khu Fujiten.
  • Ngắm cảnh đẹp khu vực núi Phú Sĩ;
  • Trải nghiệm đi tàu siêu tốc 300Km/h “Shinkansen”;
  • Trải nghiệm bay cùng hàng không 5* tiêu chuẩn Nhật Bản Japan Airlines.
  • Thưởng thức các món ăn đặc trưng và nổi tiếng ở Nhật Bản như: Lẩu shabu shabu, mì ramen, udon, bò Kobe…
  • Tham quan và mua sắm tại các khu mua sắm nổi tiếng ở Nhật Bản.

  TOUR NHẬT M3 TẾT NGUYÊN ĐÁN – TRƯỢT TUYẾT – NGẮM HOA ANH ĐÀO

  7 NGÀY 6 ĐÊM

  Điểm đến: TOKYO – FUJI – TOYOHASHI – KYOTO – OSAKA – KOBE

  27/4

  Thành phố Hồ Chí Minh

  42,800,000 đ

   • Tham quan các điểm nổi tiếng nhất ở Nhật Bản từ Tokyo đến vùng Osaka;
   • Ngắm hoa đào/ hoa mơ nở sớm (KAWAZU- SAKURA)
   • Trượt tuyết tại khu Fujiten.
   • Ngắm cảnh đẹp khu vực núi Phú Sĩ;
   • Trải nghiệm đi tàu siêu tốc 300Km/h “Shinkansen”;
   • Trải nghiệm bay cùng hàng không 5* tiêu chuẩn Nhật Bản Japan Airlines.
   • Thưởng thức các món ăn đặc trưng và nổi tiếng ở Nhật Bản như: Lẩu shabu shabu, mì ramen, udon, bò Kobe…
   • Tham quan và mua sắm tại các khu mua sắm nổi tiếng ở Nhật Bản.
Gọi ngay để được tư vấn
0937007252
Hoặc gửi yêu cầu tư vấn

  Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
  .
  .
  .
  .