Về Quốc tế Dana

 

Cung cấp cho du khách từ những dịch vụ nhỏ, lẻ; những chương trình du lịch trọn gói cho tới nhữhng chương trình du lịch cao cấp theo yêu cầu của khách hàng

Tổ chức hơn 4.000 tour

Liên kết hơn 36 quốc gia

Liên kết hơn 5.000 khách sạn

Đã có hơn 2.000 chuyến bay

Đã có hơn 1.000 đường thủy

Đã có hơn 4.000 chuyến xe

.
.
.
.