tour du lịch mỹ

  LOS ANGELES – LAS VEGAS – PAGE – KINGMAN – SAN DIEGO

  Điểm khởi hành: Tp. Hồ Chí Minh
  Điểm đến: LOS ANGELES – LAS VEGAS – PAGE – KINGMAN – SAN DIEGO
  Lịch trình: 08 ngày 07 đêm
  Khởi hành: Tháng 3, 4, 5, 6

  57,900,000 đ

  CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN XỨ CỜ HOA BE A COWBOY LOS ANGELES – LAS VEGAS – PAGE – KINGMAN – SAN DIEGO Thời gian: 08 Ngày 07 Đêm

  LOS ANGELES – LAS VEGAS – PAGE – KINGMAN – SAN DIEGO

  08 ngày 07 đêm

  Điểm đến: LOS ANGELES – LAS VEGAS – PAGE – KINGMAN – SAN DIEGO

  27/4

  Tp. Hồ Chí Minh

  57,900,000 đ

   CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN XỨ CỜ HOA BE A COWBOY LOS ANGELES – LAS VEGAS – PAGE – KINGMAN – SAN DIEGO Thời gian: 08 Ngày 07 Đêm

  LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO

  Điểm khởi hành: Tp. Hồ Chí Minh
  Điểm đến: LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO
  Lịch trình: 07 ngày 06 đêm
  Khởi hành: Tháng 3, 4, 5, 6/2023

  49,900,000 đ

  CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN MỸ BỜ TÂY LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO Thời gian: 07 Ngày 06 Đêm

  LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO

  07 ngày 06 đêm

  Điểm đến: LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO

  27/4

  Tp. Hồ Chí Minh

  49,900,000 đ

   CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN MỸ BỜ TÂY LOS ANGELES – LAS VEGAS – SAN DIEGO Thời gian: 07 Ngày 06 Đêm

Gọi ngay để được tư vấn
0937007252
Hoặc gửi yêu cầu tư vấn

  Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
  .
  .
  .
  .