ibusuki

Trải nghiệm chôn mình trong Onsen cát nóng

Trải nghiệm chôn mình trong Onsen cát nóng – Du khách sẽ nằm xuống bể tắm, được nhân viên onsen phủ lớp cát tự nhiên lấy từ các suối nước nóng lên người và cảm...


Ngày đăng 13/ 02/ 2023
.
.
.
.