hanami

“HANAMI” chuẩn Nhật Bản

Hanami (花見) có nghĩa là “ngắm hoa”, tuy nhiên ở Nhật Bản nó thường chỉ đề cập đến việc ngắm hoa anh đào. Ngắm hoa anh đào thật dễ dàng: chỉ cần thưởng thức độ...


Ngày đăng 07/ 02/ 2023
.
.
.
.